KONTÖRLÜ YEMEKHANE SİSTEMLERİ

Kontörlü Yemekhane Geçiş Sistemleri

Kontörlü Yemekhane Geçiş Sistemi Hakkında

İşletmelerin yemekhane, otopark, spor merkezleri ve üyelik gerektiren yerlerde kullanıcılara GİRİŞ-ÇIKIŞ saati ve kontor atanarak ilgili kullanıcıların sadece istenilen zamanlarda ve istenilen adetlerde kullanımını sağlar.

yemekhane_otomasyonu

 

 

KONTÖRLÜ PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

• Program Win 98 / Win 2000 / Win NT tabanlıdır.

• Program çok kullanıcılı olarak çalışabilmektedir.

• Birden fazla firma tanımı yapabilecektir. Bu özellik ile iş hanı veya plaza gibi aynı çatı altında toplanmış olan çeşitli firmalarda birbirinden bağımsız olarak tam bir entegrasyon sağlanabilecektir.

• Firma bazında birbirinden bağımsız olarak departman tanımı yapılabilme özelliği ile farklı firmaların aynı isimli departman kodları birbirinden ayrılabilecektir. Örneğin A ve B firmalarının ikisinde de Muhasebe departmanı olsa bile bu özellik sayesinde muhasebe departmanında çalışan personelin firma bazında ayırmak ve raporlamak mümkün olacaktır.

• Personel bazında firmasına, bölümüne ve görevine göre geçiş yetkilerinin tanımlanabilmesi mümkün olacaktır. Örneğin; resmi tatillerde ve hafta sonu tatillerinde çalışan bir personelin geçiş yetkisi kaldırılabildiği gibi güvenlik görevlisi veya üst düzey bir yönetici için tarih ve saat sınırı aranmaksızın geçiş yetkileri verilebilmektedir.

• Uygulamada kullanılan kartlara son kullanım süreleri işlenebilecektir. Bu sayede geçici görevle uygulama alanı içinde çalışan personelin görev süresi bitiminde aynı kartı kullanması önlenecektir.

• Kart okuyucu panellerin işletme içinde nerede çalıştığı, hangi kullanım yerinde hangi okuyucun çalıştığı tanımı yapılacak ve o geçiş noktasına ait cihaz veya yer resminin konulabilecek ve kayıt aktarım programında konulmuş olan resimler görülebilecektir.

• Sistemin bilgisayar ile haberleşmesi On-line yapabilecektir. Her hangi bir sebepten bilgisayar veya kablo sorunlarında okuyucu panellerin 9000 kayıtlık yüksek kayıt kapasitesi sayesinde sistemin çalışmasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

• Kart tanıtımında personelin resmi konulabilecek ve bu sayede personel başkasının yerine kart bassa dahi operatör tarafından okunan kartta gözüken resim ile geçen kişi farklı olacağından başkasının yerine kart basma önlenebilecektir.

• Programdan kullanılan okuyucu panelin geçiş süresi ayarlanabilecektir. örneğin okuyucu panel bir turnike ise geçiş süresi ayarlanabilmektedir. Okuyucu panel bir kapı kontrol ünitesi ise kapının açık kalma süresi değiştirilebilecektir.

• Personele verilen kartlar şayet elektronik para uygulamasında kullanılacak ise peşin, kredili veya misafir gibi ayrı olarak tanımlanabilecektir.

• Yapılan her türlü hareketle ilgili rapor almak mümkün olacaktır. Verilen iki tarih arasında sadece “Giriş Raporu”, “çıkış Raporu” veya “Giriş-çıkış Raporu” alınabileceği gibi tüm hareketlerin raporları firma bazında, personel bazında veya departman bazında alınacaktır.

• Programda Anti-pass özelliği olacaktır.

• Otomatik olarak yedek alınabilecektir.

• Yedekler belirli parçalar halinde önceden belirlenen E-Mail adreslerine gönderilebilecektir.

• Kullanıcıların, program içinde hangi bölümleri kullanabilecekleri yetkilendirilebilecektir.

• İstenilen personelin içeride veya dışarıda olup olmadığı sorgulaması yapılabilecek ve raporları alınabilecektir.

• Program içerisinden direkt olarak kapı açılabilecektir.

• Kapıların istenilen saatler arasında açık bırakılması ayarlanabilecektir.

• Hatalı kullanım raporları alınabilecektir. örneğin personelin dışarı çıktıktan sonra girerken kartını okutmayı unutması halinde raporlarda hatalı giriş olarak görülebilir.

• Rapor ekranları istenilen boyutta ayarlanabilecektir. Örneğin raporların %150 oranında büyütülmesi mümkündür.

• Raporlar istenildiği takdirde farklı bir dosya olarak saklanabilecektir.

• Program içerisinde ziyaretçi veya personele ilişkin tanımlamalar girildikten sonra ihtiyaç duyulması halinde şahısa ait resim görüntüsü elde edilip personel bilgisine işlenebilecektir.